TIKI SALE 10.10: Tổng hợp các mã ngành hàng hot nhất toàn sàn

Comments
Ngành hàngÁp ụngMã giảm giáƯu đãi giảm giáNgày bắt đầuNgày kết thúcSố lượng mã
Nhà cửa đời sốngToàn ngành hàngHLSALETO1010Giảm 25k cho đơn từ 299k10/10/202110/12/20212000
Nhà cửa đời sốngToàn ngành hàngHLBUNGNO1010Giảm 10% (tối đa 300k) cho đơn từ 999k10/10/202110/12/2021300
Nhà cửa đời sốngToàn ngành hàngHLLK1021Giảm 500k cho đơn từ 4000k10/10/202110/12/2021200
Nhà cửa đời sốngToàn ngành hàngHLTF1021Giảm 100k cho đơn từ 900k10/10/202110/12/2021600
FMCGToàn ngành hàngFM50T1010.10 – Giảm 50k cho đơn 399k trừ TikiTrading10/10/202110/10/2021500
FMCGToàn ngành hàngFM30T1010.10 – Giảm 30k cho đơn 249k trừ TikiTrading10/10/202110/12/2021500
Xe & Phụ kiện xeToàn ngành hàngAMT1030D1Giảm 600k cho đh 30tr10/10/202110/12/202150
Xe & Phụ kiện xeToàn ngành hàngAMT1040D1Giảm 800k cho đh 40tr10/10/202110/12/202150
Xe & Phụ kiện xeToàn ngành hàngAMT1050D1Giảm 1050k cho đh 50tr10/10/202110/12/202150
Xe & Phụ kiện xeToàn ngành hàngAMT1070D1Giảm 1450k cho đh 70tr10/10/202110/12/202150
Xe & Phụ kiện xeToàn ngành hàngAMT0100D1Giảm 2000k cho đh 100tr10/10/202110/12/202150
Xe & Phụ kiện xeToàn ngành hàngPKOCT35Giảm 35k cho đh từ 349k10/10/202110/12/2021300
Major Domestic ApplianceToàn ngành hàngMDAMEGA1010Giảm 5%, Max 700K cho Đơn hàng MDA trên 5 triệu10/10/202110/12/2021450
TVToàn ngành hàngTIVI1TRIEUGiảm 5%, Max 1 TRIỆU cho Đơn hàng tivi trên 10 triệu10/10/202110/12/2021350
Mẹ béToàn ngành hàngMEBE101030Sale 10.10 D-Day giảm 30k cho đh 350k (trừ sữa cho bé dưới 2 tuổi)10/10/202110/10/2021400
Mẹ béToàn ngành hàngMEBE101070Sale 10.10 D-Day giảm 70k cho đh 800k (trừ sữa cho bé dưới 2 tuổi)10/10/202110/10/2021300
TIKI-NgonToàn ngành hàngTKN1010Giảm 40K cho đơn 349K10/10/202110/13/20211,000
TIKI-NgonToàn ngành hàng20TKN1010Giảm 20k cho đơn 199k10/10/202110/13/2021500
Điện gia dụngToàn ngành hàngSA101010Giảm 7% tối đa 300k cho đơn hàng từ 1tr510/10/202110/10/2021500
Điện gia dụngToàn ngành hàngSA101110Giảm 7% tối đa 300k cho đơn hàng từ 1tr510/11/202110/11/2021250
Điện gia dụngToàn ngành hàngSA101210Giảm 7% tối đa 300k cho đơn hàng từ 1tr510/12/202110/12/2021250
Điện gia dụngToàn ngành hàngSA10SALEGiảm 5% tối đa 200k cho đơn hàng từ 1tr210/10/202110/12/2021200
Điện gia dụngToàn ngành hàngSA10HIGHGiảm 5% tối đa 500k cho đơn hàng từ 4tr10/10/202110/12/2021300
Điện gia dụngToàn ngành hàngSA10NEWGiảm 70k cho đơn hàng 700k cho khách hàng mới10/7/202110/12/2021200
Làm đẹp sức khỏeToàn ngành hàngHB2101030KGiảm 30K cho đơn từ 449K10/10/202110/10/20211,000
Làm đẹp sức khỏeToàn ngành hàngHB101020KGiảm 20K cho đơn từ 399K trở lên10/10/202110/10/20211,000
Làm đẹp sức khỏeToàn ngành hàngHB111020KGiảm 20K cho đơn từ 399K trở lên10/11/202110/11/2021800
Làm đẹp sức khỏeToàn ngành hàngHB121020KGiảm 20K cho đơn từ 399K trở lên10/12/202110/12/2021800
Làm đẹp sức khỏeToàn ngành hàngHBSMG60KGiảm 60K cho đơn từ 999K trở lên10/10/202110/12/2021200
Thể thao dã ngoạiToàn ngành hàngST1010HOTGiảm 10% cho đH từ 329K (tối đa 50K)10/10/202110/12/2021300
Thể thao dã ngoạiToàn ngành hàngST1010SANGGiảm 200K cho ĐH từ 2TR210/10/202110/12/202150
Thể thao dã ngoạiToàn ngành hàngST1010XINGiảm 100K cho ĐH từ 1TR510/10/202110/12/202150
Thể thao dã ngoạiToàn ngành hàngST10KOLGiảm 30K cho ĐH từ 250K10/10/202110/12/2021100
ITCToàn ngành hàngITCSMGT1070KGiảm 70k đơn từ 900k10/10/202110/10/2021571
ITCToàn ngành hàngITCSMGT10500KGiảm 500k đơn từ 15tr10/10/202110/10/202140
ITCToàn ngành hàngITCSMGT10200KGiảm 200k đơn từ 5tr10/10/202110/10/2021100
ITCToàn ngành hàngITCSMGT1060KBGiảm 60k đơn từ 1tr10/11/202110/11/2021167
ITCToàn ngành hàngITCSMGT10500KBGiảm 500k đơn từ 17tr10/11/202110/11/202120
ITCToàn ngành hàngITCSMGT10200KBGiảm 200k đơn từ 6tr10/11/202110/11/202150
ITCToàn ngành hàngITCSMGT1060KCGiảm 60k đơn từ 1tr10/12/202110/12/2021167
ITCToàn ngành hàngITCSMGT10500KCGiảm 500k đơn từ 17tr10/12/202110/12/202120
ITCToàn ngành hàngITCSMGT10200KCGiảm 200k đơn từ 6tr10/12/202110/12/202150
Sách & VPPToàn ngành hàngBK1010D1Giảm 20k cho đơn 149K10/10/202110/10/20211000
Sách & VPPToàn ngành hàngBK1010D2Giảm 30k cho đơn 249K10/10/202110/10/2021900
Sách & VPPToàn ngành hàngBK1010D3Giảm 20k cho đơn 149K10/11/202110/11/2021400
Sách & VPPToàn ngành hàngBK1010D4Giảm 30k cho đơn 249K10/11/202110/11/2021500
Sách & VPPToàn ngành hàngBK1010D5Giảm 20k cho đơn 149K10/12/202110/12/2021170
Sách & VPPToàn ngành hàngBK1010D6Giảm 30k cho đơn 249K10/12/202110/12/2021150
Thời trangToàn ngành hàngFA10SMG12K1Giảm 12K cho đơn 150K10/10/202110/10/2021400
Thời trangToàn ngành hàngFA10SMG12K2Giảm 12K cho đơn 150K10/11/202110/11/2021160
Thời trangToàn ngành hàngFA10SMG12K3Giảm 12K cho đơn 150K10/12/202110/12/2021160
Thời trangToàn ngành hàngFA10SMG20K1Giảm 20K cho đơn 250K10/10/202110/10/2021300
Thời trangToàn ngành hàngFA10SMGX7SGiảm 20K cho đơn 250K10/11/202110/11/2021150
Thời trangToàn ngành hàngFA10SMG20K3Giảm 20K cho đơn 250K10/12/202110/12/2021150
Thời trangToàn ngành hàngFA10SMG45K1Giảm 45k cho đơn 530k10/10/202110/10/2021240
Thời trangToàn ngành hàngFA10SMG45K2Giảm 45k cho đơn 530k10/11/202110/11/2021120
Thời trangToàn ngành hàngFA10SMG45K3Giảm 45k cho đơn 530k10/12/202110/12/2021120
Thời trangToàn ngành hàngSFD10PWZ30KGiảm 30k cho đơn 280k10/10/202110/10/2021400
Thời trangToàn ngành hàngSFD10RGG30KGiảm 30k cho đơn 280k10/11/202110/12/2021400
Thời trangToàn ngành hàngSFD10SMU53KGiảm 53k cho đơn 500k10/10/202110/10/2021250
Thời trangToàn ngành hàngSFD10TPD53KGiảm 53k cho đơn 500k10/11/202110/12/2021250
Làm đẹp sức khỏeDurexDUREX10128% đơn từ 199k tối đa 30k10/10/202110/12/2021100
Làm đẹp sức khỏeDurexRB101010% cho đơn từ 299k tối đa 40k10/10/202110/12/2021100
Làm đẹp sức khỏeRomanoROMAMGG10Voucher 20k đơn 199k10/10/202110/13/2021300
Làm đẹp sức khỏeRomanoROMA35KVoucher 35k đơn 299k10/10/202110/12/2021200
Làm đẹp sức khỏeEnchanteurENC1010N2020k cho đơn 199k10/10/202110/12/2021300
Làm đẹp sức khỏeEnchanteurENC1010N3030k đơn 299k10/10/202110/12/2021200
Hàng quốc tếCOSRX Official StoreCOSRX1010Giảm 10K cho đơn hàng từ 349K10/5/202110/14/20211000
Hàng quốc tếCOSRX Official StoreCOS30KGiảm 30K cho đơn hàng từ 799K10/1/202110/31/20215000
Hàng quốc tếCOSRX Official StoreCOS50K99Giảm 50K cho đơn hàng từ 999K10/1/202110/31/20215000
Làm đẹp sức khỏeBioessenceBIO1010140k đơn 249k10/10/202110/12/2021200
Làm đẹp sức khỏeBioessenceBIO1010250k đơn 329k10/10/202110/12/2021200
Làm đẹp sức khỏeAnessaPKM040Giảm 40K cho đơn từ 490K9/29/202110/12/2021500
Làm đẹp sức khỏeAnessaTTNLA55Giảm 55K cho đơn từ 850K9/29/202110/12/2021200
Làm đẹp sức khỏeTsubakiTBKMG25Giảm 25K cho đơn Tsubaki từ 290k10/4/202110/12/2021400
Làm đẹp sức khỏeSenkaSKMGS15Giảm 15K cho đơn Senka từ 180k10/4/202110/12/2021300
Làm đẹp sức khỏeSenkaSKMGS25Giảm 25K cho đơn Senka từ 290k10/4/202110/12/2021200
Làm đẹp sức khỏeNiveaNV25K1010Giảm 25k cho đơn từ 250k10/10/202112/10/2021không giới hạn
Làm đẹp sức khỏeNiveaNV50K1010Giảm 50k cho đơn từ 400k10/10/202112/10/2021400
Làm đẹp sức khỏeNiveaNV100K1010Giảm 100k cho đơn từ 700k10/10/202112/10/2021200
Làm đẹp sức khỏeUnicharmHBUNC10K10Giảm 10k cho đơn 150k10/5/202110/12/2021300
Làm đẹp sức khỏeUnicharmHBUNC25K10Voucher 25k đơn từ 350k10/5/202110/12/2021300
Làm đẹp sức khỏeBioréBIOREOCT3Giảm 30K cho đơn từ 249K10/10/202110/12/2021300
Làm đẹp sức khỏeBioréBIOREOCT4Giảm 15K cho đơn từ 125K10/10/202110/12/2021300
Làm đẹp sức khỏeCetaphilCETA101020k đơn 350k10/10/202112/10/2021250
Thời trangiBasicMGG10300Giảm 30k cho đơn 300k10/4/202110/17/2021200
Nhà cửa đời sốngHafele OfficialHAFELE200KGiảm 200K cho đơn hàng từ 3 triệu10/1/202110/31/2021Unlimited
Nhà cửa đời sốngHafele OfficialHAFELE500KGiảm 500K cho đơn hàng từ 5 triệu10/1/202110/31/2021Unlimited
Nhà cửa đời sốngInochi OfficialINC50KGiảm 50K cho đơn hàng từ 599K10/1/202110/31/2021Unlimited
Nhà cửa đời sốngInochi OfficialINC20KGiảm 20K cho đơn hàng từ 229K10/1/202110/31/2021Unlimited
Bách hóaCoffee Tree Official StoreSALE992021Giảm 30K cho đơn hàng từ 300K.9/7/202110/31/2021Unlimited
Bách hóaThế giới nguyên liệu trà sữa DéliTSTDELI20KGiảm 20K cho đơn hàng từ 200K.9/22/202110/31/2021Unlimited
Bách hóaAEROCO COFFEEAEROCO20Giảm 20K cho đơn hàng từ 150K.9/8/202110/31/2021Unlimited
Bách hóaYẾN SÀO TRUNG NAMTNAM15KGiảm 15K cho đơn 199K10/10/202110/13/2021100
Bách hóaNước yến sào Win’snestTIWIN15Giảm 15K cho đơn 199K10/10/202110/13/2021100
Bách hóaHẠT DINH DƯỠNG HẢO HẠNGHAT15KGiảm 15K cho đơn 199K10/10/202110/13/2021100
Bách hóaHẠT DINH DƯỠNG HẢO HẠNGHAT25Kgiảm 25k cho đơn 399k10/10/202110/13/2021100
Bách hóaHẠT DINH DƯỠNG HẢO HẠNGHAT60Kgiảm 60k cho đơn 700k10/10/202110/13/2021100
Bách hóaTân Lộc PhátTNLCPHT10KGiảm 15K cho đơn 199K10/10/202110/13/2021100
Bách hóaDK HARVESTDK15T10Giảm 15K cho đơn 199K10/10/202110/13/2021100
Bách hóaDK HARVESTDK30T10Giảm 30K cho đơn 349k10/10/202110/13/2021100
Bách hóaTLP FoodTLPT1015KGiảm 15K cho đơn 199K10/10/202110/13/2021100
Bách hóaSK FOODSKFOOD15KGiảm 15K cho đơn 199K10/10/202110/13/2021100
Bách hóaLotus RiceNGONDEOT10Giảm 15K cho đơn 199K10/10/202110/13/2021100
Bách hóaVHFoodMUATHUT10Giảm 15K cho đơn 299K10/10/202110/13/2021100

Để Mai tính

Tags: , , , , , , , ,

Bình luận của bạn

Đăng ký ngay để không bỏ lỡ ưu đãi!

Tin liên quan