Thế Giới Bò Sạch Hotfood giảm giá sập sàn trên Tiki Ngon trong ngày 2/10

Comments

Hiện tại, trên Tiki Ngon, gian hàng Thế Giới Bò Sạch Hotfood đang có chương trình giảm giá các mặt hàng thịt bò, thịt heo, thịt gà…

Thế Giới Bò Sạch Hotfood đang có chương trình giảm giá
Thế Giới Bò Sạch Hotfood đang có chương trình giảm giá
SẢN PHẨMLINK SĂN DEALGIÁ THỊ TRƯỜNGGIÁ CUỐI CÙNGTIỀN ĐƯỢC GIẢM% GIẢM
[Chỉ Giao HCM] – Ba Rọi Bò Mỹ Nướng – 1KGhttps://tiki.vn/ba-roi-bo-my-nuong-p84950831.html?spid=84950833270,000251,10018,9007.00%
[Chỉ Giao HCM] – Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn – 1KGhttps://tiki.vn/ba-roi-bo-my-cuon-p84950868.html?spid=84950870280,000260,40019,6007.00%
[Chỉ Giao HCM] – Thăn Nội Bò Mỹ 1KGhttps://tiki.vn/chi-giao-hcm-than-noi-bo-my-1kg-p85034836.html?spid=85034837830,000771,90058,1007.00%
[Chỉ Giao HCM] – Bắp Bò Úc – 1KGhttps://tiki.vn/bap-bo-uc-p85034838.html?spid=85034840280,000260,40019,6007.00%
[Chỉ Giao HCM] – Nạm Bò Úc – 1KGhttps://tiki.vn/nam-bo-uc-p85034843.html?spid=85034845280,000260,40019,6007.00%
[Chỉ Giao HCM] – Ba Rọi Bò Mỹ Nướng – 1KGhttps://tiki.vn/ba-roi-bo-my-nuong-p85034848.html?spid=85034850267,000248,31018,6907.00%
[Chỉ Giao HCM] – Gân Bò Úc – 1KGhttps://tiki.vn/gan-bo-uc-p85034867.html?spid=85034869270,000251,10018,9007.00%
[Chỉ Giao HCM] – Lõi Vai Bò Mỹ Thái Mỏng -1 KGhttps://tiki.vn/loi-vai-bo-my-thai-mong-p85034882.html?spid=85034884339,000315,27023,7307.00%
[Chỉ Giao HCM] – Thịt Xay Bò Mỹ – 1KGhttps://tiki.vn/thit-xay-bo-my-p85034890.html?spid=85034892269,000250,17018,8307.00%
[Chỉ Giao HCM] – Ribeye Bò Wagyu Mỹ – 1KGhttps://tiki.vn/ribeye-bo-wagyu-my-p85034895.html?spid=850348971,719,0001,598,670120,3307.00%
[Chỉ Giao HCM] – Bắp Bò Úc – 1KGhttps://tiki.vn/bap-bo-uc-p85049497.html?spid=85049499280,000260,40019,6007.00%
[Chỉ Giao HCM] – Nạm Bò Úc – 1KGhttps://tiki.vn/nam-bo-uc-p85049504.html?spid=85049506280,000260,40019,6007.00%
[Chỉ Giao HCM] – Ba Rọi Bò Mỹ Nướng – 1KGhttps://tiki.vn/ba-roi-bo-my-nuong-p85049514.html?spid=85049516280,000260,40019,6007.00%
[Chỉ Giao HCM] – Lõi Vai Bò Mỹ Nướng – 1KGhttps://tiki.vn/loi-vai-bo-my-nuong-p85049519.html?spid=85049521339,000315,27023,7307.00%
[Chỉ Giao HCM] – Lõi Vai Bò Mỹ Thái Mỏng -1 KGhttps://tiki.vn/loi-vai-bo-my-thai-mong-p85049526.html?spid=85049528345,000320,85024,1507.00%
[Chỉ Giao HCM] – Gù Bò Úc – 1KGhttps://tiki.vn/gu-bo-uc-p85049531.html?spid=85049533305,000283,65021,3507.00%
[Chỉ Giao HCM] – Thăn Nội Bò Mỹ 1KGhttps://tiki.vn/chi-giao-hcm-than-noi-bo-my-1kg-p85049536.html?spid=85049537830,000771,90058,1007.00%
[Chỉ Giao HCM] – Bắp Hoa Bò Mỹ – 1KGhttps://tiki.vn/bap-hoa-bo-my-p85049538.html?spid=85049541398,000370,14027,8607.00%
[Chỉ Giao HCM] – Thịt Xay Bò Mỹ – 1KGhttps://tiki.vn/thit-xay-bo-my-p85049540.html?spid=85049544269,000250,17018,8307.00%
[Chỉ Giao HCM] – Ribeye Bò Wagyu Mỹ – 1KGhttps://tiki.vn/ribeye-bo-wagyu-my-p85049570.html?spid=850495721,800,0001,674,000126,0007.00%
[Chỉ Giao HCM] – Gân Bò Úc – 1KGhttps://tiki.vn/gan-bo-uc-p85049575.html?spid=85049577270,000251,10018,9007.00%
[Chỉ Giao HCM] – Ribeye Bò Mỹ Steak – Đầu Thăn ngoại Bò Mỹ – Beefsteak ( dày 2-2.5cm) – 1000ghttps://tiki.vn/ribeye-bo-my-steak-dau-than-ngoai-bo-my-p87641907.html?spid=87641909650,000604,50045,5007.00%
[Chỉ Giao HCM] – Ribeye Bò Mỹ Steak – Đầu Thăn ngoại Bò Mỹ – Nướng – 1000ghttps://tiki.vn/ribeye-bo-my-steak-dau-than-ngoai-bo-my-p87641907.html?spid=87641917620,000576,60043,4007.00%
[Chỉ Giao HCM] – Sườn Bò Mỹ Excel Choice – 1000ghttps://tiki.vn/suon-bo-my-excel-choice-p87705331.html?spid=87705333395,000367,35027,6507.00%
Nạc Nọng Heo Iberico Tây Ban Nha – 1000ghttps://tiki.vn/nac-nong-heo-iberico-tay-ban-nha-p102374654.html?spid=102374656639,000594,27044,7307.00%
Tenderloin Úc Angus – Thăn Nội Bò Úc Angus – Nhúng Lẩuhttps://tiki.vn/tenderloin-uc-angus-than-noi-bo-uc-angus-p103479227.html?spid=103479229288,000267,84020,1607.00%
Tenderloin Úc Angus – Thăn Nội Bò Úc Angus – Beefsteak ( dày 2-2.5cm) 500gramhttps://tiki.vn/tenderloin-uc-angus-than-noi-bo-uc-angus-p103479227.html?spid=103479231288,000267,84020,1607.00%
Thăn Nội Bò Úc – Cắt Lúc Lắc 500grhttps://tiki.vn/than-noi-bo-uc-cat-luc-lac-500gr-p114856741.html?spid=114856742288,000267,84020,1607.00%
Ribeye kobe Úc- Đầu Thăn Kobe -500grhttps://tiki.vn/ribeye-kobe-uc-dau-than-kobe-500gr-p114922130.html?spid=114922131425,000395,25029,7507.00%
Striploin Kobe Bò úc – Thăn Ngoại Kobe – 500gramhttps://tiki.vn/striploin-kobe-bo-uc-than-ngoai-kobe-500gram-p114922472.html?spid=114922473415,000385,95029,0507.00%
Bò Viên Gân Cao Cấp- Ngon Giòn 1Kghttps://tiki.vn/bo-vien-gan-cao-cap-ngon-gion-1kg-p116193610.html?spid=116193611380,000353,40026,6007.00%
Bò Viên Cao Cấp – 1Kghttps://tiki.vn/bo-vien-cao-cap-1kg-p116193642.html?spid=116193643320,000297,60022,4007.00%
Ba Rọi Heo Rút Sườn -1Kghttps://tiki.vn/ba-roi-heo-rut-suon-1kg–p116614226.html?spid=116614227180,000167,40012,6007.00%
Sườn Bẹ Heo Mỹhttps://tiki.vn/suon-be-heo-my–p116614345.html?spid=116614346198,000184,14013,8607.00%
Sườn Cốt Lết Heo -1Kghttps://tiki.vn/suon-cot-let-heo-1kg–p116614476.html?spid=116614477185,000172,05012,9507.00%
Nạc Dăm Heo -1Kghttps://tiki.vn/nac-dam-heo-1kg-p116616658.html?spid=116616659210,000195,30014,7007.00%
Xương Ống Heo – 1Kghttps://tiki.vn/xuong-ong-heo-1kg-p116616785.html?spid=11661678693,00086,4906,5107.00%
Thịt Heo Xay – 1Kghttps://tiki.vn/thit-heo-xay-1kg-p116747494.html?spid=116747495160,000148,80011,2007.00%
Khoai tây Bánh Tròn *Steak- 1Kghttps://tiki.vn/khoai-tay-banh-tron-steak-1kg-p116931703.html?spid=116931704179,000166,47012,5307.00%
Sụn Non Heo Mỹ Thái Mỏng – 1Kghttps://tiki.vn/sun-heo-my-thai-mong-1kg-p117033365.html?spid=117033366186,000172,98013,0207.00%
Giò Heo Cắt Khoanh -1Kghttps://tiki.vn/gio-heo-cat-khoanh-1kg-p117035911.html?spid=117035912151,000140,43010,5707.00%
Đuôi Heo Mỹ -1Kghttps://tiki.vn/duoi-heo-my-1kg-p117036539.html?spid=117036540184,000171,12012,8807.00%
Lưỡi Heo (Nguyên Lưỡi) -1Kghttps://tiki.vn/luoi-heo-nguyen-luoi-1kg-p117042358.html?spid=117042359191,000177,63013,3707.00%
Cánh Gà Khúc Giữa-1Kghttps://tiki.vn/canh-ga-khuc-giua-1kg-p117367603.html?spid=117367604170,000158,10011,9007.00%
Đùi Tỏi Gà -1Kghttps://tiki.vn/dui-toi-ga-1kg-p117369887.html?spid=117369888145,000134,85010,1507.00%

Để Mai tính

Content Protection by DMCA.com

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang
Tags: , , , , ,

Bình luận của bạn

Đăng ký ngay để không bỏ lỡ ưu đãi!

Tin liên quan